Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Thanh Hải số 2

Thanh Hải Lục Ngạn Bắc Giang
tieuhocthanhhai2@gmail.com